Startside

Løypekart

Om oss

Kontakt oss

Album

Linker

Sponsorer

Om oss

Slettefjell skiløyper preparer skiløypene i Åsvang området (lysløypa og rundt Laglim), og til Eggesåsen –Fjellsendin i helgene. Totalt ca. 30 km skiløyper.

Slettefjell skiløyper er eit samarbeid mellom Fjellblom IL og Valdres Destinasjon.

For at vi skal kunne oppretthalde og forbetre tilbodet, treng vi hjelp til å finansiere kjøringa. Tilskot frå kommunen, bidrag frå næringslivet og hytteeigarar finansierer noko av kjøringa, men dette er ikkje nok.

Vi håper at De som brukar løypenettet vil bidra med eit tilskot.

Tilskotet kan setjast inn på konto nr. 2146.30.10177

Om Løypekjøringa

Køyring av løyper er kostbart. På grunn av stram økonomi er vi tvungen og vurdere å prioritere køyringa. Vi kunne gjerne tenkt å køyre løypenettet vårt oftare dersom økonomien hadde vore betre.

Lysløypa
skal køyrast når det har vore snøfall, alle dagar.

Rundt Laglim skal køyrast opp til helgene etter behov.

Til Eggesåsen-Fjellsendin skal køyrast opp til helgene etter behov. Deler av løypa er svært utsett for vind. Dette blir vurdert for kvar tur.

Vi tek gjerne imot tips, ros eller ris.